Office Bearers

Dr. Usha Sharma

President

Dr. Meena Samant

Secretary General

Dr. Pragya Mishra Choudhary

Treasurer

Dr. Supriya Jaiswal

Communicator

Dr. Ranjana Sinha

Joint Secretary

Vice-Presidents

Dr. Parul Kotdawala

Dr. Sasikala Kola

Dr. Saswati Sanyal Choudhury

Dr. Sulekha Pandey

Zonal Chairpersons

(North Zone)
Dr. Mala Srivastava

New Delhi

(South Zone)
Dr. Madhumati

Secunderabad

(East Zone)
Dr. Sukumar Barik

Kolkata

(West Zone)
Dr. Manjusha Milind Shah

Solapur

Executive Members

 • Dr. Amita Sinha (Patna)
 • Dr. Chandra Mansukhani (New Delhi)
 • Dr. Harsha Khullar (New Delhi)
 • Dr. Lakshmi Ravindran (Chennai)
 • Dr. Monika Shashikant Umbardand (Solapur)
 • Dr. Ojaswini Patel (Sambalpur)
 • Dr. Ramprasad Dey (Kolkata)
 • Dr. Rita Kumari Jha (Patna)
 • Dr. Rita Sinha (Patna)
 • Dr. Rooma Sinha (Hyderabad)
 • Dr. Shruti Kesireddy (Hyderabad)
 • Dr. Swapna Yendru (Hyderabad)